Sterilox

Warunki korzystania z serwisu


Zasady i warunki

Niniejsze warunki określają zasady korzystania ze strony internetowej Sterilox.

SterilOx znajduje się pod adresem: Sp z o. o. Amlak Sterilox Ukraine, 08296, ul. Jabłonska, budynek 11-A, m. Worzel, m. Irpień, obwód Kijowski, Ukraina.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że w pełni akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania ze strony internetowej Sterilox, chyba że zaakceptujesz wszystkie warunki na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Powiadomienia o zrzeczeniu się praw oraz niektórych lub wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby, która uzyskuje dostęp do tej witryny i akceptuje Warunki Spółki. „Firma”, „Jesteśmy sobą”, „My”, „Nasz” i „Nas” to nasza firma. „Strona”, lub „Nas” dotyczy zarówno Klienta, jak i nas samych. Wszystkie warunki mają zastosowanie do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności wymaganej do przeprowadzenia procesu naszej pomocy klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez oficjalne spotkania o określonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w bezpośrednim celu zaspokojenia potrzeby Klienta w zakresie świadczenia usług / produktów zgłaszanych przez Spółkę, zgodnie z obowiązującym prawem UE. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i / lub on / ona, są one uważane za wymienne i dlatego odnoszą się do tej samej rzeczy.

Cookies

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony internetowej Sterilox, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności Sterilox.

Większość nowoczesnych interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, co pozwala nam otrzymywać dane użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej strony internetowej, aby zapewnić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użycia dla tych, którzy ją odwiedzają. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Sterilox i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Sterilox. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i/lub drukować strony z https://www.sterilox.co do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

• Ponowne publikować materiałów z https://www.sterilox.co
• Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały od https://www.sterilox.co
• Odtwarzać, kopiować materiałów z https://www.sterilox.co
• Redystrybuować zawartość ze Sterilox (chyba że treść została specjalnie stworzona do redystrybucji).

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do Twojej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą łączyć się z naszą stroną internetową w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm;
 • Akredytowana firma zaangażowana w cały system, z wyjątkiem zaangażowania organizacji non-profit, centrów handlowych organizacji charytatywnych i grup opłat charytatywnych, które mogą nie mieć hiperłącza do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej przez tak długi czas.

Organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, jeśli link: a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; b) nie oznacza błędnego sponsorowania, zatwierdzenia lub zatwierdzenia strony wiążącej oraz jej towarów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej stronę.

Możemy przeglądać i zatwierdzać według własnego uznania inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 1. powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych, takie jak izby handlowe, amerykańskie stowarzyszenie motoryzacyjne, aarp i unia konsumentów;
 2. dot.com portale społecznościowe
 3. stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony udostępniane przez organizacje charytatywne, dystrybutorów katalogów online;
 4. portale internetowe;
 5. firmy księgowe, prawne i konsultingowe, których głównymi klientami są firmy;
 6. instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzamy prośby o linki od tych organizacji, jeśli ustalimy, że:

• (a) nie będzie ona miała negatywnego wpływu na naszą działalność lub naszą akredytowaną działalność (np. stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje, które są podejrzanymi firmami, takie jak możliwość pracy w domu – nie będą mogły otrzymać dostępu);
• (b) organizacja nie posiada niezadowalających danych na nasz temat;
• (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności związanej z hiperłączami przewyższają brak Sterilox;
• (d) gdy link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub w inny sposób odpowiada treści redakcyjnej biuletynu lub podobnego produktu przyczyniającego się do realizacji misji organizacji.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o stronie internetowej, jeśli link: a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; b) nie oznacza błędnego sponsorowania, zatwierdzania lub zatwierdzania podmiotu powiązanego oraz jego towarów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej stronę.

Jeśli jesteś członkiem organizacji wymienionych w ustępie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, powinieneś powiadomić nas, wysyłając wiadomość e-mail do contact@sterilox.co. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (np. numer telefonu i / lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL na naszej stronie internetowej, z którymi chcesz się skontaktować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:

• Używając naszej nazwy korporacyjnej;
• Korzystając z pojedynczego lokalizatora zasobów (adresu internetowego) powiązanego z tym;
• Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub powiązanych materiałów, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie internetowej strony łączącej.

Żadne użycie logo Sterilox lub inną własność intelektualną jest zabronione w odniesieniu do brakujących umów licencyjnych na znaki towarowe.

Іframe

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie możesz tworzyć materiałów filmowych z wykorzystaniem naszych stron internetowych ani używać innych metod, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Zapewnienie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnych linków do naszej strony internetowej. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej strony internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków związanych z niniejszą polityką w dowolnym momencie. Kontynuując linkowanie do naszej strony internetowej, zgadzasz się na związanie i przestrzeganie tych linków i warunków.

Usuwanie linka do naszej strony

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej z jakiegokolwiek powodu budzący zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Będziemy rozpatrywać prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli tego obowiązku ani nie odpowiemy Ci bezpośrednio.

Chociaż staramy się zapewnić, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona internetowa pozostaje dostępna lub że materiały na stronie są aktualizowane.

Zakres odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zwrócić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub na podstawie Twojej strony internetowej. Żaden link nie może być wyświetlany na żadnej stronie Twojej witryny ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być traktowane jako fałszywe, obsceniczne lub przestępcze, lub które w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie praw osób trzecich.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej witryny (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje przewidziane przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do celów i / lub korzystania z należytej staranności i rzemiosła). W rezygnacji nie może być nic,co:

 1. ogranicza lub wyłącza naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniedbania;
 2. ogranicza lub wyłącza naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańczą niewłaściwą prezentację;
 3. ogranicza jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo;
 4. wyklucza jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania, których nie można wyłączyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: a) stosować się do poprzedniego ustępu; oraz (b) zarządzać wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązaniami wynikającymi z umowy, w wyniku przewodzenia (w tym zaniedbania) i naruszenia obowiązku ustawowego.

W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.